- БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 "СЛЪНЦЕ" ЗА 2017 г.
- ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г.

- БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 "СЛЪНЦЕ" ЗА 2018 г.
- ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018г. 


- БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 "СЛЪНЦЕ" ЗА 2019 г.


- БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 "СЛЪНЦЕ" ЗА 2020 г.
     • ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

     • ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

      • ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

       • ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.


- БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 "СЛЪНЦЕ" ЗА 2021 г.

       ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.