Проект „Климатът и АЗ. Пестим енергия в детската градина“

 

ПРОЕКТ - КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ ЗА ДЕЦАТА ПО СВЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Проект „Мини тенис на маса в детските градини в район „Изгрев“

По инициатива на инж. Цветомир Жеков – кмет на СО – район “Изгрев” на 01.10.2018 г. стартира реализирането на проект “Мини тенис на маса в детските градини в район “Изгрев”. Проектът e финансиран по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на спорта през 2018 г.“

 

 

 

 

 

 

 


 


 1. Програма „Еразъм + ”/ „Европейски корпус за солидарност“
  Номер на проект 2018-1-FI01-KA229-047229_2
  Заглавие на проекта „ От север към юг за по-добро разбиране на Европа“
  („From North to South for better understanding Europe“)
  Легитимен срок на договора 16 месеца
  От 01.09.2018 г. до 31.12.2019 г.
  ЛАТВИЯ, БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ, ФИНЛАНДИЯ

ФИНЛАНДИЯ

ХЕЛЗИНКИ

ГЪРЦИЯ

КРИТ

ЛАТВИЯ

БАБИТЕ

Спечелен Проект, озаглавен „From North to South for Better
Understanding Europe“, по Програма „Еразъм+“,
Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“,
Проекти за „Партньорства за училищен обмен“.


ЮЛИ 2018г. - КАМПАНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА "МОЯТА ЗЕЛЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА" ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОРОВЕТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

НОЕМВРИ 2017г. - КАМПАНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА "МОЯТА ЗЕЛЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА" ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОРОВЕТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


Февруари 2017г. Проект по БДП на I "Б" група


 ОТ 01.11.2016г. СТАРТИРА ПРОЕКТ

БИБЛИОТЕКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА