2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

           УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

           ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ ОТ 27.01.2020 г. ДО 04.02.2020 г. на САЙТА НА СРЗИ, ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ :

Детските градини НЕ преустановяват работата си.

Медицинските специалисти с помощта на учителите ще провеждат ежедневен филтър. Откритите болни деца ще се връщат по домовете.

 

 

 


ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!


КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

12.12.2019 г. ПГ 5 год. "Б" ОТ 16:30 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН ОТКРИТ УРОК С РОДИТЕЛИ

16.12.2019 г. ПГ 6 год. "В" ОТ 17:00 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

17.12.2019 г. II "Б" ОТ 17:00 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

18.12.2019 г. II "А" ОТ 17:00 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

19.12.2019 г. ПГ 6 год. "А" ОТ 17:00 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

20.12.2019 г. ПГ 6 год. "Б" ОТ 17:00 ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН


Скъпи родители,

във връзка с четвъртата година от началото на проект "Библиотека в детската градина", изпълняван пилотно в  ДГ № 29 "Слънце", Ви каним на среща-разговор с Валентина Стоева от фондация "Детски книги" - партньор и координатор на инициативата за насърчаване на грамотността.

Заповядайте на 12.11.2019 г. от 17:00 до 18:15 часа в музикалния салон, за да поговорим как "Библиотека в детската градина" развива грамотността и четенето на децата Ви, каква е ролята им за пълноценното развитие на мъниците и подготовката им за училище.
Ще научите всичко за развитието на библиотеката и обученията, през които преминава педагогическият персонал; ще Ви покажем и книжния фонд, с който разполагаме.
Подгответе си въпроси, свързани с подбора на книги и самия процес на четене - Валентина Стоева ще отговори на всички от позицията си на експерт по насърчаване на детското четене.

Очакваме Ви и Ви молим да подадете заявка при учителите, че желаете да присъствате.
При твърде много заявки, ще направим допълнителна дата, за да могат всички желаещи да са информирани.


РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ :

25.09.2019 Г. - ПГ 5 ГОД. "Б" ОТ 17:00 Ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

30.09.2019 Г. - II "Б" ОТ 17:00 Ч. В ГРУПАТА

30.09.2019 Г. - II "А" ОТ 17:30 Ч. В ГРУПАТА

01.10.2019 Г. - ПГ 6 год. "А" ОТ 17:00 Ч. В ГРУПАТА

02.10.2019 Г. - ПГ 6 год. "В" ОТ 17:00 Ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

03.10.2019 Г. - ПГ 6 год. "Б" ОТ 17:00 Ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

03.10.2019 Г. - I "А" ОТ 17:15 Ч. В ГРУПАТА 2 ЕТАЖ ДЯСНО

04.10.2019 Г. - I ВАР. ГРУПА ОТ 17:00 Ч. В ГРУПАТА 1 ЕТАЖ ДЯСНО

04.10.2019 Г. - 1 ЯСЛА И 2 ЯСЛА ОТ 17:00 Ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

10.10.2019 Г. - ПГ 5 ГОД "А" ОТ 17:00 Ч. В ГРУПАТА 3 ЕТАЖ ДЯСНО

 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ !

Уважаеми родители,

За децата от ДГ № 29, след ваканцията е необходимо да се представят следните медицински документи:

 • Лична здравна профилактична карта издадена от лекар. ЛЗПК с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по прием на ваксини  и дата на поставяне на ваксината. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно.
 • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен (важи три дни от датата на издаването) и се носи при всяко отсъствие на дедето от ДГ над 10 дни.
 • При отсъствие от детското заведение повече от два месеца е необходимо да се направи изследване за чревни паразити и перианален отпечатък.


ТЪРЖЕСТВА НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ:

29.05.2019 Г. ПГ 6 год. "Б" ОТ 17:00Ч. НА ДВОРА /МУЗ. САЛОН

30.05.2019 Г. ПГ 6 год. "А" ОТ 17:00Ч. НА ДВОРА/ МУЗ. САЛОН


 


 


 • НА 15.05.2019 Г. ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА - ПРОЛЕТНО ТЪРЖЕСТВО НА ПГ 5 год. "Б" - "ПЕПЕРУДЕНА МАГИЯ"

 • НА 16.05.20119 Г. ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА - ТЪРЖЕСТВО НА ПГ 5 год. "В" - "МОЯТА СТРАНА - БЪЛГАРИЯ"

 


 • НА 09.04.2019 г. / ВТОРНИК / ОТ 11:00ч. ОЧАКВАМЕ ТИТИ ПАПАЗОВ И СВЕТЛА ИВАНОВА НА ГОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПО ИНИЦИАТИВАТА "ИЗВЕСТНИТЕ БЪЛГАРИ ЧЕТАТ НА ДЕЦА" - КЪМ ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА "ПОХОДЪТ НА КНИГИТЕ" , ОРГАНИЗИРАНО ОТ АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРСКА КНИГА"

 

 • 20.03.2019 г. ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН "НА МЕГДАНА" - БИТОВО ТЪРЖЕСТВО НА ПГ 5 год. "А"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-1355/17.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция,
вх.№РУО1-1311/16.01.2019 г. Ви уведомявам, че във връзка с прогнозата
на Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално
замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 17.01.2019 г.,
моля да предприемете мерки и действия съгласно Вашата компетентност,
съгласно предписание на Директора на СРЗИ, за което сте уведомени с
писма с изх.№РУО1-30763/05.12.2018 г., изх.№РУО1-31062/07.12.2018 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-445/08.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция,
вх.№РУО1-339/07.01.2019 г. Ви уведомявам, че във връзка с прогнозата на
Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално
замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 09.01.2019 г.,
особено в часовете 10:00 – 12:00 ч., моля да предприемете мерки и
действия съгласно Вашата компетентност, съгласно предписание на
Директора на СРЗИ, за което сте уведомени с писма с
изх.№РУО1-30763/05.12.2018 г., изх.№РУО1-31062/07.12.2018 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 20.12.2018 и 21.12.2018 г.!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 • 12.12.2018г. – II „Б“ група от 17:00ч. в музикалния салон на детската градина;
 • 18.12.2018г. – ПГ 6 год. „А“ група от 17:00ч. в музикалния салон на детската градина;
 • 19.12.2018г. – ПГ 6 год. „Б“ от 17:30ч. в музикалния салон на детската градина;

 


 


НА 06.12.2018 г. ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ПГ 6 год. "Б"


РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ !!!

18.10.2018 г. - 1ва и 2ра ЯСЛА ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН НА ДГ / 2 ЕТАЖ /

01.10.2018 г. - ПГ 6 год. "A" от 17:30 ч. в музикалния салон на ДГ / 2 етаж /

02.10.2018 г. - ПГ 6 год. "Б" от 17:30 ч. в музикалния салон на ДГ / 2 етаж /

03.10.2018 г. - 2 "А" група от 17:00 ч. в групата / 3 етаж - дясно /

03.10.2018 г. - 2 "Б" група от 17:00 ч. в музикалния салон на ДГ / 2 етаж /

03.10.2018 г. - ПГ 5 год. "А" от 17:30 ч. в стаята / 3 етаж - ляво /

04.10.2018 г. - 1 "Б" група от 17:00 ч. в групата / 1 етаж - ляво /

04.10.2018 г. - ПГ 5 год. "Б" от 17:30 ч. в музикалния салон на ДГ / 2 етаж /

04.10.2018 г. - ПГ 5 год. "В" от 17:00 ч. в групата / 2 етаж - дясно /

08.10.2018 г. - 1 "А" група от 17:00 ч. в стаята / 2 етаж - ляво /


Поздравителен адрес за новата учебна година от кмета на район Изгрев

Поздравителен адрес от Милена Дамянова


Уважаеми родители,

За децата, които посещават ДГ №29, след ваканцията е необходимо да представят следните медицински документи:

1. Лична здравна профилактична карта издадена от лекар

2. Медицинска бележка за ОЗЗ (важи три дни от датата на издаването)

3. При отсъствие от детското заведение повече от два месеца е необходимо да се направи изследване за чревни паразити и перианален отпечатък.


Уважаеми родители, имаме писмо от Тодор Чобанов и ДАЗД да съдействате като попълните анкетата на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceEeI0YCg80K8OaDzqUI1HmTwmFnidq_Rc6l5a5IDBRyZnGA/viewform2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Поздравителен адрес от кмета на район Изгрев

Поздравителен адрес от Милена ДамяноваГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СО - РАЙОН "ИЗГРЕВ" ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД - 2018 ГОДИНА


ПРОЛЕТНИ ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

22.03.2018 г. - II "А" ГРУПА - "ПРАЗНИК В ГОРАТА" ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

17.04.2018г. - ПГ 5 год. "Б" - "СЕДЯНКА" ОТ 17:00Ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН


"РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ" С РОДИТЕЛИ:

26.02.2018г. II "Б" ГРУПА В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН ОТ 17:30ч.

И I "Б" ГРУПА ОТ 17:30ч. В ГРУПАТА.

27.02.2018г. ПГ 5 год. "Б" И II "В" ГРУПА ОТ 17:30ч. В СЪОТВЕТНАТА ГРУПА.

28.02.2018г. II "А" ГРУПА И I "А" ГРУПА ОТ 17:30ч. В СЪОТВЕТНАТА ГРУПА.

28.02.2018г. ПГ 5 год. "А" - БИТОВО-ВЪЗРОЖДЕНСКО ТЪРЖЕСТВО "НА МЕГДАНА" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В ДГ № 29 "СЛЪНЦЕ" ЗАПОЧНА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК. МОЛЯ ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДОСТЪП, ДА СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПАТА.

https://www.kiddodiary.com/


КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 • 12.12.2017г. – II „В“ група от 17:00ч. в музикалния салон на детската градина;
 • 13.12.2017г. – II „Б“ група от 17:30ч. в музикалния салон на детската градина;
 • 14.12.2017г. – ПГ 6 „Б“ от 17:00ч. в музикалния салон на детската градина;
 • 19.12.2017г. – ПГ 6 „А“ от 17:30ч. в музикалния салон на детската градина.


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА РАЙОН "ИЗГРЕВ" - ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ ЗА 1 НОЕМВРИ


31.10.2017г. - ОТКРИТ УРОК ПО БЕЛ ПРЕД РОДИТЕЛИ НА ПГ 6 "А" ОТ 18:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

15.11.2017г. - ОТКРИТ УРОК ПО ОКОЛЕН СВЯТ ПРЕД РОДИТЕЛИ НА ПГ 6 "Б" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН

05.12.2017г. - ОТКРИТ УРОК ПРЕД РОДИТЕЛИ НА II "А" ГРУПА - РАБОТИЛНИЧКА "СРЪЧНИ РЪЦЕ" ОТ 17:30ч. В ГРУПАТА

07.12.2017г. - ОТКРИТ УРОК ПРЕД РОДИТЕЛИ НА ПГ 5г. "Б" - "СЪЗДАВАМ ЗА ТЕБ" ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН ГРАФИК ЗА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ 
I ЯСЛА  - 05.10.2017г. ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН 2 ЕТАЖ
II ЯСЛА - 04.10.2017г. ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН 2 ЕТАЖ


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА РАЙОН "ИЗГРЕВ" - ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МИЛЕНА ДАМЯНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Допълнителни критерии за прием, 2017/2018

 • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
 • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
 • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина

Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от
Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община.
Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи
 от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.


2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА С ПРИСЪСТВИЕ НА РОДИТЕЛИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2017г.

 • 30.05.2017Г. - ПГ 6Г. "Б" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН / ДВОРА НА ДГ
 • 31.05.2017Г. - ПГ 6Г. "А" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН / ДВОРА НА ДГ

ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА С ПРИСЪСТВИЕ НА РОДИТЕЛИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2017г.

 • 20.04.2017г. - I "Б" ГРУПА ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН
 • 25.04.2017Г. - I "В" ГРУПА ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН
 • 26.04.2017Г. - ПГ 5Г. "А" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - "СЕДЯНКА"
 • 27.04.2017Г. - I "А" ГРУПА ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН


 

ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА С ПРИСЪСТВИЕ НА РОДИТЕЛИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016г.

 • 08.12.2016г. - I "Б" ГРУПА ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - ОТКРИТ УРОК ПО ОКОЛЕН СВЯТ
 • 09.12.2016г. - ПГ 6 "Б" ОТ 17:30ч. В ГРУПАТА - ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕМАТИКА
 • 13.12.2016г. - I "А" ГРУПА ОТ 17:30ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - "ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"
 • 14.12.2016г. - II "А" ГРУПА ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО "РЪКАВИЧКАТА НА ДЯДО КОЛЕДА"
 • 15.12.2016г. - II "Б" ГРУПА ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО "КОЛЕДА В СМЪРФЕЛАНДИЯ"
 • 20.12.2016г. - ПГ 6 "А" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО "ВЪЛШЕБСТВАТА НА КОЛЕДА"
 • 21.12.2016г. - ПГ 6 "Б" ОТ 17:00ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН - КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО "КОЛЕДНА ЗВЕЗДА"