ОБЯВЛЕНИЯ И СТАНОВИЩА

Обяви КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОД ОТ УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 07/18/2022   1:32:50 PM

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ЛОГОПЕДИЧНА ДИАГНОСТИКА С АРТ ТЕРАПИЯ;

ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА;

ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА;

ПЛУВАНЕ;

ФОЛКНЕТИКА.

КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ДОД ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 03.08.2022 г. ОТ 09:00ч.

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И ЗАПОВЕДИТЕ НА ДИРЕКТОРА ЗА ДОД, КАКТО СЛЕДВАТ:

– ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ЛОГОПЕДИЧНА ДИАГНОСТИКА С АРТ ТЕРАПИЯ – ЗАПОВЕД , ПРОТОКОЛ; 2022-08-19  14:29:20

– ПОДВИЖНИ ИГРИ С ТОПКА – ЗАПОВЕД, ПРОТОКОЛ; 2022-08-19   14:29:47

– АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЗАПОВЕД, ПРОТОКОЛ; 2022-08-19   14:30:05

– ПЛУВАНЕ – ЗАПОВЕД, ПРОТОКОЛ; 2022-08-19   14:30:19,  ЗАПОВЕД 09:03:34   2023-10-06

– ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА – ЗАПОВЕД, ПРОТОКОЛ; 2022-08-19   14:30:37

– ФОЛКНЕТИКА – ЗАПОВЕД, ПРОТОКОЛ. 2022-08-19   14:30:50


ОБЯВЛЕНИЕ ПО СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ 15:05:07 2019-05-13

Заповед за заявители  ПО СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ 2019-05-31


Обява КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. 14:13:29    2019-05-23

КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ДОД ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 17.06.2019 Г. ОТ 10:00Ч.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОД В ДГ № 29 „СЛЪНЦЕ“ 2019-06-19

ЗАПОВЕДИ СЪС СПЕЧЕЛИЛИТЕ КОНКУРСА ПО ДЕЙНОСТИ:

ПРОТОКОЛ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

ЗАПОВЕД ПЛУВАНЕ

ЗАПОВЕД И ПРОТОКОЛ 2024-03-26