Госпожа Десислава Динева от Детска градина № 29 „Слънце“ бе отличена за отлична работа със системата HiTeach в детската градина за 2019 г. Системата включва използване на специализирано софтуерни решения за интерактивна дъска/дисплей, документ камера за визуализиране на хартиено съдържание и вотинг система за проследяване индивидуалното развитие на децата. През последните години ДГ № 29 „Слънце“ инвестира във внедряването на нови интерактивни дисплеи и вотинг системи за работа с децата.

 

Награда от Тайван за Детска градина № 29 "Слънце"

От 14 до 16 ноември 2018 година в Тайпе, столицата на Тайван, се проведе 7 -мият международен образователен форум на Тайванската асоциация за технологични иновации. В него участваха над 150 делегати от различни страни. Акцент в неговата работа бе използването на голям обем данни в съчетание с изкуствен интелект за оценка и анализ на учителската работа по време на час. Демонстрира се технологична платформа, която позволява записване и споделяне работата на учителя по време на час. В рамките на форума бяха връчени награди в конкурси за иновативни учители и лидери.

Мария Панева от Детска градина № 29 „Слънце“ бе отличена за отлична работа със системата HiTeach в детската градина. Системата включва използване на специализирано софтуерни решения за интерактивна дъска/дисплей, документ камера за визуализиране на хартиено съдържание и вотинг система за проследяване индивидуалното развитие на децата. Наградата бе приета от Елвира Омайникова, директор на детското заведение. През последната година ДГ № 29 „Слънце“ инвестира във внедряването на нови интерактивни дисплеи и вотинг системи за работа с децата.