Госпожица Десислава Динева от Детска градина № 29 „Слънце“ бе отличена за отлична работа със системата HiTeach в детската градина за 2019 г. Системата включва използване на специализирано софтуерни решения за интерактивна дъска/дисплей, документ камера за визуализиране на хартиено съдържание и вотинг система за проследяване индивидуалното развитие на децата. През последните години ДГ № 29 „Слънце“ инвестира във внедряването на нови интерактивни дисплеи и вотинг системи за работа с децата.