ОБЯВЛЕНИЯ И СТАНОВИЩА


ОБЯВЛЕНИЕ ПО СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ 15:05:07 2019-05-13

Заповед за заявители  ПО СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ 2019-05-31


Обява КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. 14:13:29    2019-05-23

КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ДОД ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 17.06.2019 Г. ОТ 10:00Ч.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОД В ДГ № 29 „СЛЪНЦЕ“ 2019-06-19

ЗАПОВЕДИ СЪС СПЕЧЕЛИЛИТЕ КОНКУРСА ПО ДЕЙНОСТИ:

ПРОТОКОЛ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

ЗАПОВЕД ПЛУВАНЕ