Документи

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 "СЛЪНЦЕ",

СЪГЛАСНО ЧЛ. 28 ОТ АПК И ЧЛ. 16 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ