КОНТАКТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, ИЗМАМА И КОРУПЦИЯ, ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 "СЛЪНЦЕ",

Район "Изгрев", СО

ул. "Тодор Стоянов" № 18,

гр. София 1113 , кв.”Изток”

тел.: 02 870 62 28

ел. поща:   info-2205960@edu.mon.bg


 

Директор

тел.: (02) 870 83 88

Приемно време за родители:

Вторник от 13:00ч. до 14:00ч.

и Четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч.

след предварително съгласуване

Домакин

тел.: (02) 870 62 28

Техн. секретар

тел./факс: (02) 870 62 28

Медицинска сестра на ДГ

тел.: 0879972771

Карта на ул. „Тодор Стоянов“ 18, 1113 ж.к. Изток, София