БЮДЖЕТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 „СЛЪНЦЕ“ ЗА 2024 г.


БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 „СЛЪНЦЕ“ ЗА 2023 г.


БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 „СЛЪНЦЕ“ ЗА 2022 г.


БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 „СЛЪНЦЕ“ ЗА 2021 г.


БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 „СЛЪНЦЕ“ ЗА 2020 г.


 БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 „СЛЪНЦЕ“ ЗА 2019 г.


БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 „СЛЪНЦЕ“ ЗА 2018 г.
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018г. 


БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 29 „СЛЪНЦЕ“ ЗА 2017 г.
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г.