ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  Анна Найденова -  домакин,

телефон за връзка и информация-02 870 62 28

Миглена Василева - техн. секретар,

телефон за връзка и информация-02 870 62 28

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 29

„СЛЪНЦЕ”

София, община Столична, район „Изтрев”,

ж.к. Изток, ул. „Тодор Стоянов” № 18, п.к. 1113

тел./ факс:+359/02/ 870 62 28,

www.odz29.com, e-mail: odz29@abv.bg