Проект „Климатът и АЗ. Пестим енергия в детската градина“

 

ПРОЕКТ - КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ ЗА ДЕЦАТА ПО СВЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Проект „Мини тенис на маса в детските градини в район „Изгрев“

По инициатива на инж. Цветомир Жеков – кмет на СО – район “Изгрев” на 01.10.2018 г. стартира реализирането на проект “Мини тенис на маса в детските градини в район “Изгрев”. Проектът e финансиран по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на спорта през 2018 г.“

 

 

 

 

 

 

 


 

  1. ЛАТВИЯ, БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ, ФИНЛАНДИЯ

Спечелен Проект, озаглавен „From North to South for Better
Understanding Europe“, по Програма „Еразъм+“,
Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“,
Проекти за „Партньорства за училищен обмен“.


ЮЛИ 2018г. - КАМПАНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА "МОЯТА ЗЕЛЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА" ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОРОВЕТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

НОЕМВРИ 2017г. - КАМПАНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА "МОЯТА ЗЕЛЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА" ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОРОВЕТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


Февруари 2017г. Проект по БДП на I "Б" група


 ОТ 01.11.2016г. СТАРТИРА ПРОЕКТ

БИБЛИОТЕКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА