Съобщения

ГРАФИК ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

03.04.2024 г.  от 10:00 ч. Кампания за насърчаване интереса на децата към книгите и четенето, Инициативата „Походът на книгите“ – четене с Ангелина Грозева

12.04.2024 г. ТЪРЖЕСТВА ФОЛКНЕТИКА В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН  16:30 ч. – I „Б“ ГРУПА и от 17:15 ч. – II „Б“ ГРУПА

23.04.2024 г. ТЪРЖЕСТВО НА II „А“ ГРУПА „ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА“ – МУЗИКАЛЕН САЛОН ОТ 17:00 ч.

24.04.2024 г. ОТКРИТ УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН ОТ 16:30 ч. II „Б“ ГРУПА, ОТ 17:20 ч. III „А“ ГРУПА

25.04.2024 г. ТЪРЖЕСТВО НА I „А“ ГРУПА „ПРОЛЕТНА ЗАБАВА В ГОРСКАТА ДЪБРАВА“ – МУЗИКАЛЕН САЛОН ОТ 17:00 ч.

29.04.2024 г. ТЪРЖЕСТВО ФОЛКНЕТИКА В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН  17:00 ч. – II „А“ ГРУПА

30.04.2024 г. СКРИНИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СЛУХА НА ДЕЦА МЕЖДУ 5 И 6 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ДГ № 29

09.05.2024 г. ОТКРИТ УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН ОТ 16:30 ч. II „А“ ГРУПА, ОТ 17:20 ч. IV „Б“ ГРУПА

14.05.2024 г. ОТКРИТ УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН ОТ 16:30 ч. I „А“ ГРУПА, ОТ 17:20 ч. IV „В“ ГРУПА

14.05.2024 г. ОТКРИТ УРОК НА II „А“ ГРУПА – РИСУВАНЕ НА ОТКРИТО ОТ 16:30 ч.

15.05.2024 г. ОТКРИТ УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН ОТ 16:30 ч. I „Б“ ГРУПА, ОТ 17:20 ч. III „Б“ ГРУПА

16.05.2024 г. ТЪРЖЕСТВО НА III „А“ ГРУПА „ПЕПЕРУДЕНА МАГИЯ“ В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН ОТ 17:00 ч.

21.05.2024 г. ПРОЛЕТНО ТЪРЖЕСТВО НА II „Б“ ГРУПА – МУЗИКАЛЕН САЛОН ОТ 17:00 ч.

28.05.2024 г. „ДОВИЖДАНЕ ДЕТСКА ГРАДИНА“ IV „Б“ ГРУПА ОТ 17:00 ч.

29.05.2024 г. „ДОВИЖДАНЕ ДЕТСКА ГРАДИНА“ IV „В“ ГРУПА ОТ 17:00 ч.

30.05.2024 г. „ДОВИЖДАНЕ ДЕТСКА ГРАДИНА“ IV „А“ ГРУПА ОТ 17:00 ч.


07.03.2024 г. ОТКРИТ УРОК НА I „Б“ ГРУПА – „ЦВЕТЕ ЗА МАМА“ ОТ 17:00 Ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН НА ДГ № 29 „СЛЪНЦЕ“

29.02.2024 г. РАБОТИЛНИЦА С РОДИТЕЛИ НА III „Б“ ГРУПА – „БАБА МАРТА“ ОТ 17:00 Ч. В МУЗИКАЛНИЯ САЛОН НА ДГ № 29 „СЛЪНЦЕ“


16 ноември 2023 г. – Отбелязване на Международния ден на толерантността – по групите;

21 ноември 2023 г. – Отбелязване Деня на християнското семейство – по групите; 

29 ноември 2023 г.  – Работилница с родители на I „Б“ група в музикалния салон;

 

1 декември 2023 г. – Запалване светлините на коледната елха;

5 декември 2023 г. – Открит урок пред родители на IV „В“ група в музикалния салон;

7 декември 2023 г. – Открит урок пред родители на III „Б“ група в музикалния салон;

11 декември 2023 г. – Конкурс за най-добре украсена стая по случай Коледа;

12 декември 2023 г. – Работилница с родители на II „А“ група в музикалния салон;

13 декември 2023 г. – Работилница с родители на IV „Б“ група в музикалния салон;

13 декември 2023 г. – Работилница с родители на I „А“ група в групата;

14 декември 2023 г. – Коледно тържество на IV „А“ група пред родителите в музикалния салон;

14 декември 2023 г. – Работилница с родители на III „А“ група в групата;

15 декември 2023 г. – Коледни тържества по групите с Дядо Коледа;

18 декември 2023 г.–  Коледно тържество на IV “В“ група пред родителите в музикалния салон;

19 декември 2023 г.–  Работилница с родители на II “Б“ група в музикалния салон;


БЕЗПЛАТЕН ОЧЕН НЕИНВАЗИВЕН ПРЕГЛЕД НА 24.10.2023 г.

ЗА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА


19.09.2023 г. ОТ 17:00 ч. РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ВСИЧКИ ГРАДИНСКИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ НА ДВОРА

 При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и картон;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

– За яслите – васерман на един от родителите.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да ПРЕДСТАВЯТ:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
  • Контактна бележка от личен лекар при отсъствие повече от 10 дни.

НОВИ ЗДРАВНО -ПРОФИЛАКТИЧНИ КАРТИ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА СЕ ПРЕДСТАВЯТ В НАЧАЛОТО НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА!


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА
ДГ № 29″СЛЪНЦЕ“ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН ЧАС:

 от понеделник  до петък 9.00ч. – 12.00ч.   и    от 13.00ч. до 15.00ч. Телефон за допълнителна информация: 02 870 62 28


ВАЖНА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ТАКСИ ЗА ДГ

Уважаеми Родители,

уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.


Във връзка с писмо на МОН с № 9105-83/04.03.2022 г., вх. № РУО 1-09870/04.03.2022 г., относно продължаване на предоставяне на психологическа подкрепа чрез безплатните телефонни линии, открити от МОН, на ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна,  Ви уведомявам, че във връзка с усложнената геополитическа ситуация, свързана с военните действия в Украйна, дейността на безплатните телефонни линии ще продължи до края на учебната 2021/2022 г., като психологическа подкрепа ще се оказва и на деца, ученици и родители, бежанци от военните действия от Украйна.

Горещите телефонни линии за психологическа подкрепа са:

СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133

Линиите работят от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч.