В Детска градина №29 “Слънце” работят високо квалифицирани педагози. Всички те са с висше образование и придобита професионално квалификационна степен.

 

Елвира Омайникова

Директор

 

IV "Б" ГРУПА

 • Венка Марянова
 • Старши учител
 • Петя Цветкова
 • Учител
 • Румяна Маринова
 • Помощник възпитател

II "А" ГРУПА

 • Мая Станчева
 • Старши учител
 • Петя Николова
 • Учител
 • Румяна Теодосиева
 • Помощник възпитател

I "Б" ГРУПА

 • Елисавета Попова
 • Учител
 • Боряна Василева
 • Учител
 • Зоя Василева
 • Помощник възпитател

III "А" ГРУПА

 • Незабравка Петкова
 • Старши учител
 • Ива Георгиева
 • Учител
 • Ирина Рухчовска
 • Помощник възпитател

II "В" ГРУПА

 • Мирослава Кацарова
 • Учител
 • Дарина Симонова
 • Учител
 • Сабрина Богомилова
 • Помощник възпитател

II "Б" ГРУПА

 • Анелия Стойкова
 • Старши Учител
 • Габриела Кателиева
 • Учител
 • Мая Калчева
 • Помощник възпитател

III "Б" ГРУПА

 • Марио Георгиев
 • Учител
 • Боян Иванчев
 • Учител
 • Иванка Стаменова
 • Помощник възпитател

I "А" ГРУПА

 • Анита Кръстанова
 • Учител
 • Мария Йорданова
 • Учител
 • Милена Иванова
 • Помощник възпитател

IV "А" ГРУПА

 • Десислава Безинска
 • Учител
 • Десислава Танева
 • Учител
 • Вяра Петрова
 • Помощник възпитател
 • Делчо Иванов
 • Старши учител по музика
 • Десислава Филчева
 • Учител
 • Георги Мазнев
 • Главен счетоводител
 • Миглена Василева
 • Технически секретар
 • Анна Найденова
 • Касиер-Домакин
 • Ваня Николова
 • Главен Готвач
 • Стоянка Кънчева
 • Работник кухня
 • Помощник готвач
 • Теодор Грошлев
 • Общ работник

Мария Маглешева

Медицински специалист на ДГ

1 ЯСЛА

 • Юлиана Тодорова
 • Медицински специалист
 •  
 • Медицински специалист
 •  Ивета Митова
 • Помощник възпитател

2 ЯСЛА

 • Елена Чочос
 • Медицински специалист
 • Николинка Георгиева
 • Медицински специалист
 •  
 • Помощник възпитател