В Детска градина № 29 “Слънце” работят високо квалифицирани педагози. Всички те са с висше образование и придобита професионално квалификационна степен.

Елвира Омайникова

Директор


 • IV „Б“ ГРУПА
 • Венка Марянова
 • Старши учител
 • Петя Цветкова
 • Учител
 • Румяна Маринова
 • Помощник възпитател

II „А“ ГРУПА
 • Мая Станчева
 • Старши учител
 • Петя Николова
 • Учител
 • Николета Нончева
 • Помощник възпитател

I „Б“ ГРУПА
 • Елисавета Попова
 • Учител
 • Боряна Василева
 • Учител
 • Зоя Василева
 • Помощник възпитател

III „А“ ГРУПА
 • Незабравка Петкова
 • Старши учител
 • Ива Георгиева
 • Учител
 • Ирина Рухчовска
 • Помощник възпитател

II „В“ ГРУПА
 • Мирослава Кацарова
 • Учител
 • Дарина Симонова
 • Учител
 • Сабрина Богомилова
 • Помощник възпитател

II „Б“ ГРУПА
 • Габриела Кателиева
 •  Учител
 • Петя Джаджарова
 • Учител
 • Мая Калчева
 • Помощник възпитател

III „Б“ ГРУПА
 • Марио Георгиев
 • Учител
 • Боян Иванчев
 • Учител
 • Иванка Стаменова
 • Помощник възпитател

I „А“ ГРУПА
 • Анита Кръстанова
 • Учител
 • Мария Йорданова
 • Учител
 • Милена Иванова
 • Помощник възпитател

IV „А“ ГРУПА
 • Десислава Безинска
 • Учител
 • Десислава Танева
 • Учител
 • Вяра Петрова
 • Помощник възпитател

 • Делчо Иванов
 • Старши учител по музика
 • Иво Вачев
 • Учител Спортни дейности
 • Десислава Филчева
 • Учител

 • Георги Мазнев
 • Главен счетоводител
 • Миглена Василева
 • Технически секретар
 • Анна Найденова
 • Домакин
 • Валерия Здравкова
 •  Пом. Готвач
 • Анна Милева
 • Работник кухня
 • Теодор Грошлев
 • Общ работник

 • Кремена Попова
 • Медицинска сестра на ДГ № 29 „Слънце“
1 ЯСЛА
 • Елена Чочос
 • Медицинска сестра
 •  Надежда Герова
 • Медицинска сестра
 •  Николинка Георгиева
 • Медицинска сестра
2 ЯСЛА
 • Юлиана Тодорова
 • Медицинска сестра
 • Станка Стоянова
 • Медицинска сестра
 •  Ивета Митова
 • Помощник възпитател