В Детска градина № 29 “Слънце” работят високо квалифицирани педагози. Всички те са с висше образование и придобита професионално квалификационна степен.